uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Clewercon rakentaa yksilöllisiä taloja sekä asuntoja yksityisille kuluttajille ja sijoittajille. Yhteistä näille on se, että talot ja asunnot toteutetaan sekä tarpeen vaatiessa myös suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla toteutuksella saadaan asuntojen laatu paremmaksi.

korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Vaativatkin peruskorjaukset.

Clewerconilla on vahva kokemus niin pienistä kuin suuristakin korjaushankkeista. Yhtiöstä löytyy ammattitaitoa vaativienkin peruskorjausten toteuttamisesta. Clewercon on luotettava kumppani, joka huolellisella suunnittelulla, nopealla aikataululla ja tehokkaalla toiminnalla saavuttaa kokonaisvaltaisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen.

julkisrakentaminen

Toimitila- ja liikerakentaminen

Avaimet käteen.

Clewercon rakentaa kokonaisvaltaisesti asiakkailleen tuotanto-, liike- ja toimistotiloja. Tarpeen vaatiessa asiakas voi tilata koko rakennusprosessin ns. avaimet käteen -periaatteella Clewerconilta. Näin valmistuu tiloja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin niin sijoittajan, omistajan kuin tulevan loppukäyttäjän tarpeita.

projektinjohto

Projektinjohtopalvelut

Vetoapua projekteihin.

Clewercon toteuttaa liike- ja tuotantotilojen korjaus- ja muutoshankkeita joissa tilaaja haluaa ulkoistaa projektinjohtamisen ja tarvitsee teknistä sekä työnjohdollista osaamista hankkeensa läpiviemiseksi. Rakennuttamistehtävien lisäksi vastaamme projektinvetäjänä muun muassa hankkeen suunnittelun ohjauksesta, hankinnoista, osapuolten tiedotuksen organisoinnista sekä hankkeen kustannusseurannasta. Clewerconin palvelumalli on suunniteltu erityisesti liiketilarakentamisen hankkeisiin joiden aikataulut ovat erittäin kireitä ja joissa hankkeiden johtamisen sekä suunnittelun ohjaus korostuvat.