Clewerconilla on vahva kokemus niin pienistä kuin suuristakin korjaus­hankkeista. Yhtiöstä löytyy ammattitaitoa vaativienkin peruskorjausten toteuttamisesta. Clewercon on luotettava kumppani, joka huolellisella suunnittelulla, nopealla aikataululla ja tehokkaalla toiminnalla saavuttaa kokonais­valtaisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen.